Your browser does not support JavaScript!
認識泰中
高中職升學簡章
高中職升學分為
學習區免試入學
就學區免試入學
技藝優良甄審入學
實用技能班申請入學
獨招
序號 標題 簡單介紹 日期
1   2020-05-06
2   2020-03-30
3   2020-03-30
4   2020-03-03
5   2020-01-22
6   2020-01-15
7   2020-01-15